WHY SIMPLICITY?

We are simpliy creative. We create stunning identities for our clients that people recommand.

CONTACT INFO
  • Address: 871, B Ward, Mali Galli,
    Raviwar Peth, Kolhapur - 416012, Maharashtra, India
  • Phone: +91 9422537131
  • Email: simplicityglobals@gmail.com
27 Nov 20 by Administrator 1222 Nature

 सध्या घोणस या विषारी सापाचा विणीचा काळ आहे, हा साप दिसल्यास मारू नये सर्पमित्रांना बोलवा !


Wild Animals and Snakes Protection Society

Reg no ६३/०८पुणे विभाग

संतोष थोरात 80873 48348

राज साळवी 9595519852

सुरज भोसले 8007313030

साई फडतरे 7775092373

धनकवडी


आनंद अडसूळ - 9860181534

सुरेंद्र सुज्जी - 8149108163

शुभम सनगर 9075595487

स्वारगेट, महर्षी नगर, सहकार नगर, पर्वती 


श्रेयस शेट्टी 8624802724

सौरभ शिंदे 99705 42409

प्रसाद भोपळे 84080 34884

अप्पर /सुखसागर नगर


सुयश मोकाशी - 8087941399

ओंकार लोहकरे 9689659656

 सदाशिव पेठ


साईराज ढेरे 9689512081

अनिकेत गुजर 7350517070

गुजर वाडी,निंबाळकर वाडी 


सोमेश जांभळे 92843 41130

जांभूळवाडी 


सागर बावळे 89283 33333

सागर कुटे 8087791515

ओंकार कुलकर्णी : 7972776962

नर्हे, आंबेगाव, धायरी 


सुरज कवडे - 96230 03456

सुशांत कोरपडे - 8485898818

मनोज वाल्हेकर - 7741971129

नांदेड सिटी, सिंहगड रोडखडकवासला 


अरविंद बहीरट - 9822547267

प्रसाद गोंड - 8657297270

वारजे माळवाडी, धायरी


तानाजी भोसले 97639 08501

खानापूर


विनायक सुतार - 7841846363

अनिल कानसकर - 9764685857

सुतार वाडी


सुरेश ससार - 9370646825

सुस गाँव, सुस रोड


गणेश माने - 7620016171

योगेश तुपे - 8390237131

रविन्द्र कुलथे - 9011249999

पाषाण, बानेर, बालेवाडी


हेमंत शेळके - 9764331177

औंध


राजेंन्द्र माने 9890877846

दीघी


सारंग देवकर 9762489810

दिपक बेस्ते 8484827219

विश्रांतवाडी


अमित कानडे - 9595541817

खराडी, चंदन नगर


मंगेश कस्तुरे - 9028574339

रीतेश मेमाने - 8793329616

हडपसर


संजय भाडळे - 9764838696

उरुळी कांचन


सागर दिक्षित - 9762112113

हर्षद औताडे - 9158844598

आनंद नारळे - 7972690611

हडपसर , वानवडी ,कोंढवा, उंड्री/देवाची उरुळी 


अजिंक्य उनवणे - 9766970259

नीलकंठ मोरे - 7058996306

कसबा पेठ


विवेक नागरगोजे 72766 07073

प्रल्हाद मेनन 72649 57750

विमान नगर,

 

अजय कोंढावळे - 7774056078

रवि लोहीरे - 7507533533

लोहगाव


पिंपरी चिंचवड

गणेश भुतकर - 9970668886

ओंकार भुतकर - 8087413000

वाकड, पिंपळे सौदागर, रहाटणी


शरद चव्हाण - 8421476701

रमेश भिसे - 9970908272

रावेत, ताथवडे


शेखर जांभुळकर - 9960355522

तुषार पवार - 9011883000

हींजवडी, माण, मारुंजी


मयूर सुपेकर - 7756961780

देहुरोड


बाबा त्रिभुवन - 8888325317

नेहरु नगर, भोसरी


प्रशांत नाईकरे - 9595455076

संतोष काळजे - 9604645773

चर्होली


प्रमोद कांबळे - 9850060576

महेश कांबळे - 9527101122

दापोडी, खडकी


सुरेश चव्हाण - 9422500865

सांगवी


उमेश तांबे- 9767976765

पिंपळे सौदागर/ रहाटणी


चिखली / 

सुरज भारती- 7972775567

विशाल पाचंदे - 9730659292


आकुर्डी / निगडी 

सुरज काशीद - 8888866262


विशालनगर / पिंपळे निलख

उमेश शिरसाठ - 8329342540


थेरगाव / काळेवाडी 

विकास पवार - 7743823841

कृष्णा पांचाळ- 8308302836


तळेगाव दाभाडे 

मंदार खोल्लम - 8983045676

निलेष गराडे - 7588955708


क्रुपया हा मेसेज आपल्या जवळच्या नातेवाईकांना, मित्रांना व ग्रुपला पाठवा. कोणाला वेळेला कामाला येईल व कितीतरी जीव वाचतील. 


 साप मारण्यापेक्षा सर्पमित्राला एक फोन करा.

Tags:

Share Post

Explore Simplicity